1 Wielkopolska - Warta 2 Wielkopolska - Przygotowania ogniskowe 3 Wielkopolska - Czekał na mnie 4 Dolny Śląsk 5 Wielkopolska - Dolina Lutyni 6 Dolny Śląsk - Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 7 Dolny Śląsk 8 Dolny Śląsk - Brama Zamkowa w Chwalimierzu 9 Wielkopolska 10 Dolny Śląsk 11 Dolny Śląsk 12 Wielkopolska 13 Dolny Śląsk - Kościół Św. Andrzeja 14 Wielkopolska -  Najważniejszy Depozyt - Cukrownia 15 Wielkopolska 16 Dolny Śląsk - Ruina zamku 17 Dolny Śląsk - Kościół Pw. Wniebowstąpienia NMP 18 Wielkopolska 19 Dolny Śląsk - Ruina zamku 20 Dolny Śląsk - Pomnik Bismarcka 20 Dolny Śląsk 21 Dolny Śląsk 22 Dolny Śląsk 25 Dolny Śląsk - Ruiny Pałacu Hatzfeldów 26 Dolny Śląsk - Zalew Mietkowski 27 Wielkopolska 28 Wielkopolska - Muzeum Adama Mickiewicza 29 Wielkopolska - Dolina Lutyni 30 Wielkopolska - Przygotowania ogniskowe 31 Dolny Śląsk 32 Dolny Śląsk - Letnia rezydencja króla Friedricha Wilhelma III 33 Dolny Śląsk - Widok na Stary Jaworów 34 Dolny Śląsk - Zamek obronny 35 Dolny Śląsk - Masyw Ślęży 36 Dolny Śląsk - Pałac w Wierzbnej 37 Dolny Śląsk - Ruiny Opactwa Cystersów 38 Dolny Śląsk - Krzyż pokutny 39 Dolny Śląsk - Widok na Odrę 40 Dolny Śląsk 41 Dolny Śląsk 42 Dolny Śląsk - Ruiny pałacu Kornów 43 Dolny Śląsk - Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 44 Dolny Śląsk 45 Dolny Śląsk 46 Dolny Śląsk 47 Dolny Śląsk 48 Dolny Śląsk - Zalew Mietkowski 49 Dolny Śląsk - Kościół św. Barbary 50 Dolny Śląsk 51 Dolny Śląsk - Dawny kościół ewangelicki 52 Dolny Śląsk - Dawny kościół ewangelicki 53 Dolny Śląsk 53a Dolny Śląsk 54 Dolny Śląsk - Noclegowisko 55 Wielkopolska 56 Dolny Śląsk -Środa Śląska 57 Dolny Śląsk - Kościół Św. Andrzeja 58 Dolny Śląsk 59 Wielkopolska 60 Dolny Śląsk 61 Dolny Śląsk 62 Dolny Śląsk - Zamek Książąt Wrocławskich 63 Dolny Śląsk 64 Dolny Śląsk 65 Dolny Śląsk 66 Wielkopolska - Dolina Lutyni 67 Dolny Śląsk 68 Dolny Śląsk 69 Dolny Śląsk - Ruiny Pałacu Hatzfeldów 70 Dolny Śląsk - Kościół św. Andrzeja Boboli 71 Dolny Śląsk 72 Dolny Śląsk 73 Dolny Śląsk - Uwaga - Teren zabudowany ! 74 Dolny Śląsk 75 Wielkopolska 76 Wielkopolska 77 Dolny Śląsk 78 Wielkopolska 79 Wielkopolska 80 Wielkopolska 81 Wielkopolska 82 Wielkopolska - Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 83 Wielkopolska - Dolina Lutyni 84 Wielkopolska - Kościół pw. Narodzenia NMP 85 Wielkopolska - Przygotowania ogniskowe 86 Dolny Śląsk 87 Wielkopolska 88 Dolny Śląsk - Krzyże pokutne 89 Dolny Śląsk - Młyn 90 Wielkopolska 91 Dolny Śląsk 92 Dolny Śląsk 93 Wielkopolska 94 Dolny Śląsk - Pałac w Domanicach 95 Dolny Śląsk - Pałac w Domanicach 96 Dolny Śląsk 97 Dolny Śląsk 98 Dolny Śląsk 99 Dolny Śląsk 100 Dolny Śląsk 101 Dolny Śląsk -Miejsce relaksu 102 Dolny Śląsk 103 Wielkopolska 104 Dolny Śląsk 105 Dolny Śląsk 106 Dolny Śląsk 107 Dolny Śląsk 108 Dolny Śląsk 109 Dolny Śląsk 110 Wielkopolska 111 Dolny Śląsk 112 Dolny Śląsk 113 Dolny Śląsk 114 Dolny Śląsk 115 Dolny Śląsk 116 Dolny Śląsk 117 Wielkopolska - Dolina Lutyni 118 Dolny Śląsk 119 Dolny Śląsk 120 Dolny Śląsk 121 Dolny Śląsk 122 Wielkopolska 123 Dolny Śląsk 124 Dolny Śląsk 125 Wielkopolska 126 Dolny Śląsk 127 Dolny Śląsk 128 Wielkopolska 129 Dolny Śląsk 130 Dolny Śląsk 131 Dolny Śląsk 132 Dolny Śląsk 133 Dolny Śląsk - Ruiny Pałacu Hatzfeldów 134 Dolny Śląsk - Żmigród Rynek_ 135 Dolny Śląsk 136 Dolny Śląsk 137 Dolny Śląsk - Chwila odpoczynku 138 Wielkopolska 139 Dolny Śląsk 140 Dolny Śląsk 141 Wielkopolska - Warta 142 Dolny Śląsk 143 Dolny Śląsk - Dawny szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich 144 Dolny Śląsk 145 Wielkopolska 146 Wielkopolska 147 Dolny Śląsk - Zalew Mietkowski 148 Wielkopolska 149 Wielkopolska - Kościół św. Tekli 150 Wielkopolska 151 Wielkopolska 152 Dolny Śląsk 153 Dolny Śląsk 154 Wielkopolska 155 Dolny Śląsk 156 Dolny Śląsk 157 Dolny Śląsk - Grabownica 158 Dolny Śląsk - Zamek Książ 160 - Trasa lightbox2 galleryby VisualLightBox.com v6.1